Senioři jako sendvičová generace
Senioři jako sendvičová generace
starnuti-a-zmeny

Stárnutí a změny. Co se děje s tělem a myslí ve stáří?

Stáří přináší mnoho změn nejen pro člověka samotného, ale i pro jeho blízké. Studenti a studentky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (FF MUNI) se tématu stárnutí a změny věnovali v rámci seminářů předmětu vývojové psychologie. Díky jejich práci, kterou se rozhodli s námi sdílet, můžeme pochopit, co se s člověkem ve stáří děje. 

Biologické stárnutí a změny s ním spojené

Některé změny můžeme zaznamenat již na první pohled ve vzhledu seniora. Dochází ke ztenčení kůže, ztrátě její pružnosti. Mnoho změn probíhá ale také uvnitř lidského těla. Snižuje se např. vitální kapacita plic, ubývá svalová hmota včetně svaloviny trávicího ústrojí. Zpomaluje se trávení samotné. Snižuje se imunita, oslabují se smysly. Se stářím je také spojována hypertenze. Cévy ztrácí svoji elasticitu.

Senioři se hůře pohybují. Jedním z důvodů je atrofie svalů, ke které dochází ve vyšším věku. Kosti jsou křehčí a také lehčí. Pro předejití zmíněnému úbytku svalů je nutné zachovat si pravidelný pohyb. Ten nejenže přispívá k lepší fyzické kondici, ale je také prevence proti zraněním a pádům.

Se zhoršením smyslů souvisí snížené vnímání. Na to je důležité myslet zejména při komunikaci se seniory. Přibližně u 30 % seniorů dochází k výraznému zhoršení sluchu. Zrak se zhorší dokonce 90 % lidí po 60. roce života. 

Starší lidé mohou mít potíže se zapamatováním nových událostí a informací. Dávné události zůstávají uchovány, mohou však být emočně či obsahově zkresleny.

Stárnutí a změny probíhají u všech lidí podobně, ovšem různou rychlostí. Velmi záleží na okolnostech, v jakých se daný jedinec nachází. Některé věci je možné ovlivnit, a proto se velmi doporučují tyto zásady:

  • být k sobě samým laskaví,
  • naslouchat svému tělu,
  • nebát se svěřit svému lékaři či komukoliv blízkému.

starnuti-a-zmeny

Co se děje s našimi vztahy a osobností ve stáří?

Další oblastí, kterému se studenti a studentky FF MUNI v rámci zpracovávání tématu stárnutí a změny věnovali, byly vztahy a osobnost seniora.

S přibývajícím věkem se mění způsob, jakým lidé fungují v sociálních interakcích. Senioři nenavazují tak často nové vztahy. Se stoupajícím věkem se snižuje extraverze a senioři začínají být více introvertní. S odchodem do důchodu se pojí také možná ztráta kontaktu s kolegy z práce, někteří přátelé mohou umírat.

Jednou z nejtěžších zkoušek pro člověka bývá ztráta partnera. Ta postihuje častěji ženy. Mohou se objevovat pocity osamělosti, opuštěnosti, ztrátě smyslu života apod. Pomoct s přijetím ztráty může rituál (např. pohřeb). O to důležitější jsou pak pro seniory blízcí a známí. I tento okruh lidí se s přibývajícím věkem může zužovat. 

Proto je dobré nezapomínat na své blízké a udržovat s nimi pravidelný kontakt. Vztah s vnoučaty neovlivňuje pozitivně pouze život seniora, ale také život vnoučat. Vnouče přináší prarodičům nové podněty, vyjadřuje mu lásku, poskytuje seniorovi prostor pro seberealizaci. Prarodičovství je důležité nejen pro ženy, ale i pro muže.

Více informací o proměně vztahů a osobnosti ve stáří najdete v materiálech, které studenti a studentky vytvořili.

Autorka článku: Anežka Novotná, studentka 3. ročníku jednooborové psychologie na FF MUNI, členka Bílého kruhu bezpečí. „V práci studentů vidím velký potenciál, a proto jsem moc vděčná projektu Sendvičová generace za příležitost naše materiály prakticky využít.“

Adresář služeb pro sendvičovou generaci

Se spoustou komplikovaných situací může pomoci odborník. Říct si o pomoc je v pořádku…