Senioři jako sendvičová generace
Senioři jako sendvičová generace

O nás

pečující senior

Jsme tu pro pečující seniory

Pečující senior je stále viditelnějším fenoménem dnešní doby. Babičky a dědečkové ve věku 60 a více let, kteří tu jsou pro své děti, svá vnoučata a často se starají rovněž o vlastní rodiče ve vysokém věku. Tato mezigenerační role, nazývaná sendvičovou generací, je zvláště pro seniory velmi náročná. 

Narozdíl od sendvičové generace produktivního věku, sendvičový senior se již potýká s problémy týkající se této věkové skupiny.

Uvědomujeme si, že existuje široká (ačkoli prakticky neviditelná) skupina osob na prahu seniorského věku, která čelí problémům jako je nedostatek času, stres, vyčerpání nebo riziko sociálního vyloučení. Příslušníci této skupiny pečují o partnera, sourozence nebo dokonce o své rodiče. Zároveň se snaží plnit svou prarodičovskou roli a pomáhat v domácnostech svých dětí. Do toho se začínají potýkat s vlastními problémy spojenými se stárnutím. Problematiku sendvičové generace vnímáme jako jednu ze zásadních společenských otázek dnešní doby. Proto jsme ve spolupráci s Magistrátem města Brna vytvořili web speciálně pro sendvičovou generaci. Web obsahuje komplexní a pravidelně aktualizovaný adresář služeb a organizací, na které se příslušníci sendvičové generace mohou obrátit a získat pomoc či podporu. Mimo to zde najdou také řadu informací, jak si počínat v konkrétních situacích.

Proč je toto téma tak důležité?

Osoby, které označujeme jako sendvičové seniory, vnímáme jako ohroženou skupinu na kterou se tolik nemyslí a která je do jisté míry neviditelná. Nejen obecně ve společnosti, ale také mezi poskytovateli sociálních služeb, pomáhajícími organizacemi, mezi sociálními pracovníky na obcích, úřadech práce a dalšími aktéry. Pečující senior se ocitá mimo stávající síť podpůrných a sociálních služeb, přitom je ve fungování současné společnosti naprosto nenahraditelná.

Pečující senior patří do skupiny osob, která řeší problémy sendvičové generace. Do těch spadá například nedostatek času, vyčerpání, stres a podobně. Dále to jsou problémy neformálně pečujících, což je nedostatek ocenění, riziko sociálního vyloučení, psychických potíží, náročnost péče a další. Zároveň se u těchto lidí objevují problémy spojené s mladším seniorským věkem, jako jsou zdravotní obtíže, pokles fyzické výkonnosti, odchod do důchodu a snížení příjmu. Sendvičový senior rovněž řeší otázky spojené s rolí prarodiče a vztahem s vnoučaty, na které jim nezbývá tolik času.

Kdo jsme

Jsme Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) v Brně. Nezisková organizace, která již od roku 1992 nabízí rodinám volnočasové, vzdělávací a poradenské programy, stejně jako podporu v obtížných životních situacích.

Chceme být místem důvěry a podpory, kde lze načerpat inspiraci pro spokojený život, vzdělávat se, efektivně trávit volný čas a prohlubovat vztahy v rodině.

Co chceme?

Chceme zviditelňovat problémy a potřeby sendvičových seniorů, a poskytnout jim podporu, kterou potřebují.  Toho docílíme pořádáním informačních kampaní, setkáváním zainteresovaných aktérů a zprostředkováním dalších informací a přímé podpory.

Informační kampaň

(jako jsou letáky, web, spoty apod.)

Síťování

setkávání zainteresovaných aktérů

Podpora a informace

pro cílovou skupinu (online, web)

Stojíme o spolupráci

Téma sendvičových seniorů se týká nás všech. Stojíme o spolupráci napříč celou republikou. Rádi zařídíme  uspořádání kulatých stolů, anebo přizvání na konference a prezentace týkajících se stárnutí a rodinné politiky. Chceme propojovat odborníky a zainteresované aktéry, podpořit síťování a budování kontaktů. Naším záměrem je, aby se tato problematika dostala do povědomí odborné i širší veřejnosti. Budeme velmi rádi, pokud se tak stane i se zapojením krajů, otevře se otázka depistáže této těžce dosažitelné skupiny, jak ji oslovit a jak ji podpořit.

Rádi bychom v průběhu projektu propojovali odborníky a zainteresované aktéry, podpořili síťování a budování kontaktů. Záměrem je, aby se tato problematika dostala do povědomí odborné i širší veřejnosti.

Podpořeno MPSV

Aktivity projektu "Senioři jako sendvičová generace" jsou podpořeny z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Podpořeno JMK

Sendvičovou generaci, do které patří i sendvičoví senioři, podporuje také Jihomoravský kraj v rámci projektu Centra pro rodinu a sociální péči "Podpora sendvičové generace v Jihomoravském kraji."