Senioři jako sendvičová generace
Senioři jako sendvičová generace

O projektu Sendvičový senior

Projekt byl založen ve snaze pomáhat a podpořit pečující seniory ve věku 60 a více let. Tito lidé se se často starají o své partnery nebo sourozence ve vyšším seniorním věku a zároveň pečují o vnoučata nebo vypomáhají svým dětem. Podobný životní styl je velmi psychicky i fyzicky náročný, zejména pro zmíněnou věkovou skupinu, která zároveň čelí i vlastním, zdravotním problémům a starostem seniorního věku.

sendvičový senior

Kdo je sendvičový senior?

Pojem sendvičový senior je odvozen z již zavedeného termínu sendvičová generace. Ten definuje rodiče věnující se kromě svých pracovních a rodinných povinností i péči o seniora. Sendvičoví senioři jsou potom lidé ve věku 60 a více let, kteří pečují zároveň o několik generací, jsou součástí sektoru neformální péče a také hrají důležitou a nezastupitelnou roli nejen v životě svých vnoučat. Zároveň se tak zvaná sendvičová generace na prahu seniorského věku, začíná potýkat s problémy spojenými se stárnutím. Stává se věkovou skupinou, která čelí vysoké míře stresu, vyčerpání a možných zdravotních a dalších problémů. 

Proč potřebuje naši pozornost?

Lidská populace stárne a z toho vyplývá řada nových, životních situací. Senioři dnešního věku zřídka kdy splňují ideál vidiny spokojeného a klidného důchodu, ve kterém se mohou věnovat sami sobě. Řada z nich stále chodí do práce nebo si k důchodu hledá přivýdělek, stará se o svého staršího partnera, rodiče ve vysokém věku a ještě pomáhá svým dětem s vnoučaty. To všechno je staví do velmi náročné životní role, která si zaslouží naši úctu, a především naši podporu a pomoc.

Podporujeme téma mezigeneračních vztahů a rodinné solidarity.