Senioři jako sendvičová generace
Senioři jako sendvičová generace

I pečující potřebují v práci flexibilitu

Máte děti a současně pečujete o své stárnoucí rodiče? Potřebujete sladit vaši práci a zaměstnání? Přinášíme vám rozhovor s Andreou Bohačíkovou z organizace Marter, podle které flexibilita práce není jen pro mámy malých dětí, ale přináší výhody pro širší spektrum zaměstnanců, kteří nechtějí nebo nemohou pracovat klasickým způsobem. 

Jak je to v dnešní době s flexibilitou na pracovním trhu?

Když se budeme bavit o nabídce částečných úvazků v ČR, tak v minulém roce činila jejich nabídka dle Eurostatu 5,7 % celkové nabídky pracovních míst v ČR. Z praxe vám mohu říci, že flexibilní práci nejvíce brání stereotypy v hlavách liniových nadřízených a je třeba pracovat právě s tím. To také v Marter kromě nabídek práce na inzertním portálu děláme. Další číslo, které bych ráda zmínila je 28 % pracovních nabídek s možností práce z domova. Při čemž v roce 2021 tato nabídka tzv. home office činila 40 %. Můžeme zde sledovat trend poklesu nabídky ze strany firem. Přitom Češi už neberou home office za pracovní benefit, ale jako standard na pracovním trhu, který požadují. Navíc dle dlouhodobé studie z let 2007 – 2012 od United States Patent & Trademark Office produktivita zaměstnanců, kteří pracovali na dálku, stoupla o 4,4 %.

A jak může taková flexibilita v praxi vypadat?

Může to být částečný úvazek, práce s možností tzv. home office (práce z domova), pružná pracovní doba, tzv. remote working, nebo možnost pracovat prakticky odkudkoliv a nemusíte chodit do firmy, nebo sdílené pracovní místo, kdy na jedné pozici pracují dva zaměstnanci.  

Když se bavíme o flexibilitě práce, měli bychom si uvědomit, že částečný úvazek nemusí být nutně na 4 hod denně. Může se jednat o hodinu nebo dvě, kterou pracujete. Získáváte nějaký příjem. Zaměstnáváte mozek a hlavně máte seberealizaci kromě role rodiče, pečující osoby aj.  Flexibilní úvazky nejsou však jen přáním rodičů nebo osob pečujících. Jedná se i o přání tvz. freelancerů, jedinců pracujících na živnostenský list sami na sebe. Flexibilita práce vám umožňuje řídit si svůj čas do jisté míry sám. 

Mají si o ní zaměstnanci říkat? A pokud ano, vědí, jak na to?

To je hodně dobrá otázka. Pokud potřebujete flexibilní zaměstnání. Řekla bych si o něj. Nebojte se říci, jaké podmínky pro práci potřebujete a nabízet cesty hledání výhodného řešení pro obě strany, vás i vašeho zaměstnavatele. Na pracovním pohovoru je vždy hlavní ukázat svou přidanou hodnotu pro daného zaměstnavatele a jeho obchodní cíle. Zkombinujte tedy svou nabídku, to co do firmy přinášíte se svými potřebami a tím, že potřebujete flexibilní práci. 

Mám pro vás dobrou zprávu. Podpoří vás i stát. Od února 2023 bude platný nový zákon zvýhodňující částečné úvazky. Je to takový náš malý úspěch. Zákon zavádí slevu na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pro zaměstnavatele ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, za které bude sleva náležet. Sleva se vztahuje na uzavřené zkrácené úvazky v rozsahu 8 až 30 hodin týdně s těmito skupinami zaměstnanců: o osoby starší 55 let, rodiče dětí do 10 let (včetně pěstounů), osoby pečující o někoho blízkého, kdo je odkázán na cizí pomoc (stupeň závislosti II), studenty středních nebo vysokých škol, osoby se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce a osoby na rekvalifikaci. Sleva na pojistném se bude ještě vztahovat na zaměstnávání osob mladších 21 let, u nich ale nebude podmínkou zkrácený úvazek. Cílem je v tomto případě podpořit obecně vstup mladých lidí na trh práce.

Tato podpora se týká zaměstnavatelů nad 50 zaměstnanců. Pokud je to případ vašeho stávajícího nebo nového zaměstnavatele, kam byste chtěli nastoupit. Neváhejte mu o této možnosti říci.

Co nabízí Marter? A proč jste se rozhodli věnovat se právě tomuto projektu?

Našim cílem je sladit rodinný život s pracovní kariérou dle potřeb každého rodiče. V České republice máme jedny z nejhorších negativních dopadů rodičovské dovolené a mateřství na budoucí kariéru i život žen. Evropská Unie nás opakovaně napomíná, že bychom s tím měli něco dělat.

Osud mě nasměroval na tento společenský problém, když mi otěhotněla kamarádka z vysoké školy Kristýna, a stala se tak první mámou v kolektivu. Najednou jsem zjistila, že rodičovská dovolená není jen „růžové období“. Vytváří také velký negativní dopad ve společnosti, a to pro kariéru a budoucnost žen.

V ČR máme jednu z nejdelších rodičovských dovolených na světě, a to až čtyři roky na jedno dítě (tři roky placené příspěvkem). Toto specifikum a zároveň luxusní fakt s sebou však přináší i určité negativní dopady jako sociální izolaci vyvolávající frustraci, deprivaci, depresi i syndrom vyhoření. Dále riziko alkoholismu, jelikož pětina veškerých registrovaných alkoholiček začíná pít právě na rodičovské dovolené, a v neposlední řadě vysokou nezaměstnanost cílové skupiny. Ta na konci minulého roku dosahovala 59,9 % u žen s dítětem ve věku do čtyř let. Řekla jsem si: Tak takhle ne! Nedokázala jsem se smířit se stavem věcí. Protože jsem jako buldok, který si jde za svým cílem, bavila jsem se s lidmi, prováděla průzkumy, dávala dohromady data, nápady a nakonec vznikl Marter, vzdělávací a networkingová platforma pro ženy i muže na nebo po rodičovské dovolené.

Pomáháme s návratem na pracovní trh

To znamená, jak do stávající nebo nové pracovní pozice, tak s osobním růstem v obecné rovině nebo se začátky a rozvojem vlastního podnikání. Pomáháme také firmám s nastavením firemní prorodinné politiky, vzděláváním manažerů a zaměstnanců na rodičovské i se vzděláváním a komunikací se zaměstnanci na rodičovské. Také tvoříme stále rostoucí komunitu proaktivních rodičů (aktuálně jich je více než 7 500), kteří věří, že rodičovská není brzda, když nechcete. Zcela zdarma zde najdou inspiraci, rady a tipy pro osobní i kariérní růst, nebo vlastní podnikání, podporu, informace i bezpečný a podpůrný prostor pro sdílení starostí všedních dní. 

Před měsícem jsme spustily mentoringový program: Rodičovská není brzda. Mentorkami jsou v něm zkušené matky, manažerky, ředitelky a podnikatelky. Naše mentorky moc dobře znají situaci, kdy musí ženy skloubit péči o rodinu a svůj kariérní růst. Mají co předat v obou oblastech. Proto jsme si je vybraly jako vzor pro ostatní holky, ženy, mámy na nebo po rodičovské, které stejně jako ony chtějí kariérně růst nebo budovat své podnikání, ale do toho být také mámou, partnerkou a spokojenou ženou.

Primárně je váš web určen pro rodiče malých dětí. Podle Vás by ale mohl být užitečný i sendvičové generaci. Co může lidem, kteří se snaží skloubit péči o seniory děti a zaměstnání, nabídnout?

Jak jsem již řekla. Flexibilita práce není jen pro mámy malých dětí, ale přináší výhody pro širší spektrum kandidátů, kteří nechtějí nebo nemohou pracovat klasickým způsobem. Navíc věřím, že právě ve skupině tzv. sendvičové generace bude i spousta matek malých dětí. 

Marter má za cíl nejen přes inzertní portál práci nabízet, ale také edukovat zaměstnavatele a celou společnost tím, že tento pro někoho nový způsob práce přináší své výhody a umožňuje oslovit více kvalifikovaných kandidátů. Mezi naše činnosti patří osvěta téma flexibility práce. Pracujeme na tom, aby možnosti pracovat dle svých potřeb mělo čím dál více lidí. Sendvičová generace má své specifické potřeby, jako matky a otcové malých dětí. Tak proč jim nenabídnout tento nástroj, když už existuje. Pokud pomůžeme najít práci, kde budou spokojení další lidé. Budeme jedině rádi.   

Tým Marter (Andrea Bohačíková CEO Marter čtvrtá zleva), Foto: Kateřina Ceralová[/caption]

Organizace Marter

  • Vznikla v roce 2019. Pomáhá slaďovat rodinu s kariérou dle potřeb každého rodiče. 
  • Věnuje se vzdělávání a rekvalifikaci rodičů na i po rodičovské dovolené, službám pro zaměstnavatele v oblasti diverzity, inkluze a prorodinné firemní politiky, osvětovým aktivitám a legislativním změnám.
  • Provozuje inzertní portál na flexibilní pracovní úvazky a tvoří největší komunitu proaktivních rodičů na i po rodičovské dovolené v ČR.
  • V roce 2021 byla organizace Marter oceněna „příkladem dobré praxe“ Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 
  • Všechny aktivity organizace směřují k tomu, aby se pro matky malých dětí vyrovnaly podmínky na trhu práce i ve společnosti, které jsou v ČR nejhorší v EU

Více na www.marter.cz.