Senioři jako sendvičová generace
Senioři jako sendvičová generace
potreby-sendvicove-generace

Potřeby sendvičové generace: často si je vůbec neuvědomujeme

Sendvičová generace je charakterizována zapojením do pomoci starší i mladší části rodiny. Ať už z vlastní iniciativy díky své ochotě, někdy neschopnosti říkat NE, případně z donucení okolnostmi. Pomalu, postupně na sebe bere různé úkoly a pomáhá tady i tam, naplňuje potřeby všech okolo a na sebe zapomíná, odsouvá sám sebe na později. Na potřeby sendvičové generace bychom ale neměli zapomínat.

Zpočátku snadno zvládnutelné úkoly se pomalu, plíživě mohou zvětšovat a nabalovat jako sněhová koule, která ochotného příslušníka sendvičové generace jednoho dne prostě zavalí. Únava, stres, vyčerpání a později i frustrace a vyhoření s sebou mohou přinést i zdravotní obtíže a vyřadit ochotného jedince ze zapojení do jakékoliv pomoci.

Protože si mnoho z nás své potřeby často ani neuvědomuje, je dobré se nad nimi občas cíleně zamyslet. Ať už jste v roli člověka sendvičové generace delší dobu nebo jste se v ní ocitli nedávno, zkuste si své potřeby připustit a nerezignujte na jejich naplňování. Někdy je potřeba najít člověka, se kterým můžete svoji situaci probrat a ve společném rozhovoru si ujasnit, co by vám vlastně pomohlo. Nová životní situace ve vás může vyvolávat neklid a napětí a díky tomu i ztrátu nadhledu a schopnosti objektivně posoudit, co v dané chvíli skutečně potřebujete. Jako první vodítko vám může posloužit toto krátké rozlišení možných potřeb.

Jaké jsou potřeby sendvičové generace?

1. Informace, kam se obrátit o radu, o pomoc

Každá nová situace přináší nejistotu a zmatek. V roli sendvičové generace se člověk neocitá náhle. O to je někdy jeho situace horší – plíživé změny nenutí tak intenzivně k hledání řešení. Zhoršující se situace, nutnost větší péče o starší členy rodiny, zhoršování vlastního zdravotního stavu a zvyšující se nároky na pomoc od generace mladší mohou vést k neřešitelným situacím. Kdo potom poradí, pomůže? Základní informace byste měli dostat na sociálním odboru příslušné obce, v případě Brna existuje socio infocentrum zřízené Magistrátem města Brna. Další základní sociální poradenství by vám měla být schopna poskytnout sociální pracovnice každé sociální služby zabývající se danou cílovou skupinou. Existují i poradny zaměřené na odborné sociální poradenství. 

2. Čas na vztahy se všemi členy rodiny – partnerem, dětmi, sourozenci…

Ať už vás některý z členů rodiny potřebuje sebevíc, nezapomínejte i na další blízké. Vztahy v rodině jsou to nejcennější, co máme. Nejenže vám další lidé mohou pomoci, být vám oporou, ale každý kontakt, rozhovor, setkání nás sbližuje, často dobíjí energií a přivádí na jiné myšlenky. Není nutné se neustále rozdávat na jednom místě, přestože je vás na něm velmi potřeba. Má smysl se setkávat i s těmi, kteří nepotřebují vaši pomoc a zdánlivě by mohli počkat. Do vašeho života ale patří a příležitostí, kdy se s nimi můžete setkat, postupem času ubývá. 

3. Čas pro sebe, pro svůj život, pro své zájmy

Ne nadarmo se říká, že kyslíkovou masku musí zachránce nasadit první sobě a až později těm okolo. Sil má každý omezené množství a bez dobíjení baterek může vyhořet rychleji, než si je ochoten připustit. Víte, co dobíjí baterky vám? Dokážete pravidelně dočerpávat energii a “sobecky” myslet na sebe? Nejen vztahy, ale i samota je pro člověka velmi potřebná. Věnovat se sám sobě, svým myšlenkám, svému zdraví, svému vlastnímu vnitřnímu životu.
Zdá se, že to přeci počká… Nečekejte a najděte si čas pro sebe pravidelně a dřív než bude pozdě.

4. Pomocnou ruku 

Je naprosto v pořádku, když si na některé práce zajistíte pomoc. Ať už se jedná o úklid, o pomoc s péčí o staršího příbuzného nebo o hlídání dětí. 
Pomocí vám může být i ambulantní, terénní nebo pobytová sociální služba. Je zbytečné ji odmítat a snažit se vše zvládnout sám. Bohužel téměř všude je kapacita těchto služeb napnutá a je těžké ji v potřebné míře sehnat. Začněte se alespoň o nabídku ve vašem okolí zajímat včas, dříve, než bude vaše situace nezvládnutelná.

 

potreby-sendvicove-generace

Pokud služba, kterou chcete využít, není v tomto přehledu k nalezení, nejedná se o oficiální službu realizovanou dle zákona o sociálních službách, její zřizovatel porušuje nebo alespoň obchází zákon a často nabízí spornou kvalitu služby. 

Adresář služeb pro sendvičovou generaci

Se spoustou komplikovaných situací může pomoci odborník. Říct si o pomoc je v pořádku…