Senioři jako sendvičová generace
Senioři jako sendvičová generace
seniori-a-emoce

Vnímejte své emoce a předcházejte stresu

Sendvičová generace, senioři a emoce je kombinace, která si rozhodně zaslouží pozornost. Senioři patřící do sendvičové generace velmi často uvádí jako svoje obvyklé emoce stres, napětí, frustraci, vyčerpání. A přitom by se měli především radovat – z vnoučátek, z života svých dospělých dětí i z vlastních profesních úspěchů. A také z každého dne, který ještě mohou prožívat spolu se svými starými rodiči.

Negativní emoce příslušníků sendvičové generace jsou ale celkem pochopitelné. Tlak, který je na ně vyvíjen z jedné i z druhé strany je někdy opravdu silný, a pokud se s ním nenaučí vhodným způsobem pracovat, může je zcela pohltit. Oni myslí na všechny a na ně všichni zapomínají a předpokládají, že mají vždycky čas. Že vše zvládnou, stihnou, nemají vlastní program a nepotřebují odpočívat.

Stres sám o sobě není negativní – má svůj smysl a v lidském životě své nenahraditelné místo. V nebezpečí pomáhá vhodně reagovat a v extrémním případě může zachránit život. V běžném životě v přiměřených dávkách pomůže zvládnout obtížnou situaci, mobilizovat síly a překonat nečekané překážky. Chronický stres ale vyčerpává a bere sílu. Ztrácí svůj smysl a je příčinou rozvoje řady onemocnění.

Senioři a emoce – co s tím?

Čím déle jsme “ve stresu”, tím je náročnější se z něho dostat ven. Přesto není nikdy pozdě začít se změnou. Prvním krokem je začít vnímat sama sebe, uvědomit si a připustit si napětí, které vás ochromuje. Abyste dokázali svůj stav změnit, je třeba začít na něho pohlížet jinak. Podívejte se na svoji situaci z nadhledu. Nejste “ve stresu”, nepohlcuje vás, jen ho v dané chvíli cítíte. Už jen takový malý posun vám pomůže získat nad vlastním pocitem větší moc. Neovládá vás, vy danou emoci vnímáte, ale jste silnější. Je ve vaší moci, jestli ji k sobě pustíte nebo ne. Pak s ní můžete dál pracovat, využít její energii k řešení akutní krize nebo najít způsob, jak ji eliminovat.

Zkuste si sami odpovědět, v jakých situacích cítíte, že je toho na vás už moc? Kdy přestáváte mít situaci pod kontrolou a necháváte se napětím pohltit. Kdy ztrácíte schopnost racionálně uvažovat a jen reagujete na přicházející podněty? Každý z nás se do podobného stavu někdy dostává. U sendvičové generace může nastat třeba ve chvílích, kdy stárnoucí rodiče naléhavě požadují řešení svého problému, který je sice akutně nijak neohrožuje, ale v jejich podání jde o téměř zásadní otázku života nebo smrti.

Automatická reakce může být právě ta, která vás dostává “do stresu”.

Pomoci může pohled zevnitř i zvenčí

Co vám v takové situaci pomůže získat nadhled? Kdy se vám to naposledy podařilo? Jak jste při tom postupovali? A kdo vám v tom pomohl? Jistě jste nesčetněkrát v životě zvládli velmi náročné situace. Dokázali jste najít řešení a nenechali jste se pohltit emocemi, které na vás útočily. Využijte tuto zkušenost a postupujte stejně. V případě, že se do podobného stavu dostáváte pravidelně, promluvte si o svém přístupu s nezaujatou osobou. Vyslechněte si, jaký jiný přístup vidí. Možná bude pro vás pohled “zvenčí” překvapivý a pomůže vám najít svůj vlastní efektivní přístup.

seniori-a-emoce

Nezapomínat sami na sebe

Kromě řešení konkrétních emocionálně náročných situací vědomě a cíleně posilujte svoji odolnost. Dopřejte si čas sami pro sebe a dobíjejte své baterky. Jen ten, kdo má energii, může pomáhat druhým. Vyčerpaní do “poslední kapky” neprospějete nikomu. Přemýšlejte nad tím, kde si opravdu odpočinete. Kde se cítíte v bezpečí, kde cítíte klid, pohodu? Jaká činnost vás uklidní, vnímáte při ní svoje silné stránky a pozitivní emoce? Dopřejte si takové okamžiky. Takto strávený čas není ztracený, ale dodá vám tolik energie, že i náročné úkoly budete zvládat s mnohem větším klidem a nadhledem. Zařaďte je cíleně do svého programu, bez výčitek si je dopřejte a uvědomujte si své pozitivní pocity, které je budou provázet.

Vnímavost k vlastním emocím – pozitivním i negativním vám pomůže nenechat se stresem a napětím ovládnout, ale naopak být jejich pánem a využívat je tam, kde je to vhodné a potřebné.

Senioři a emoce - tipy jak zvládat únavu a stres

Odpovědi na řadu otázek, týkajících se zvládání stresových situací, najdete i v naší rubrice Co dělat když, např. v části Je toho na mě moc, ubývají mi síly, už nemůžu.