Senioři jako sendvičová generace
Senioři jako sendvičová generace

Když se blíží konec

Jako sendvičová generace se dříve nebo později dostanete do situace, kdy bude více než zřejmé, že generace “nad vámi” odchází a brzy její místo nahradíte vy. Situace, když se blíží konec. S umíráním nejstaršího člena si více uvědomujeme, že postupná výměna generací je proces nevyhnutelný a nevratný.

Tato skutečnost minimálně podvědomě ovlivňuje snad každého člověka, který cítí, jak se brzy bude muset rozloučit s blízkým člověkem. Jak i jeho síly ubývají a zakrátko se stane tím, který bude v rodině zaplňovat místo nejstarší generace. Sendvičová rodina (a nejen ta) se postupně vyvíjí, mění se pozice a role autority. Při stárnutí člověk svůj vliv ztrácí a hlavní slovo dostává následující generace. Ztrátu tohoto postavení mnozí lidé nesou těžce, nechtějí si ji připustit a ve snaze vyhnout se jí někdy odmítají i jasný fakt konce života svého staršího příbuzného. Takovým přístupem ale nikomu neprospívají.

Smíření s odchodem blízkého člověka

Jakékoli popírání skutečnosti blížícího se konce života našeho blízkého nic na tomto faktu nezmění. Pro celou rodinu, všechny generace v ní, je mnohem přínosnější nezavírat před koncem života oči, nedělat ze smrti tabu, ale co nejlépe se na ni připravit a přijmout ji. Záleží samozřejmě na založení každého z členů rodiny, jeho světonázoru, předchozích zkušenostech. Odborníci zabývající se paliativní péčí se setkávají s tím, že přirozenému odchodu na druhý břeh se ve velké většině nebrání starý člověk sám, ale zadržují ho jeho samy stárnoucí děti. Někdy z úst dospělých dětí 90leté těžce nemocné a se smrtí smířené ženy slyší “Udělejte maximum!” Silou veškeré moderní medicíny se snaží udržet život ženy, jejíž čas se již naplnil.

Je lepší uznat, že smrt je smutná, ale nevyhnutelná skutečnost a všichni společně – střední, mladší i nejmladší generace – ji přijmout a pomoci svému blízkému člověku jí dobře projít.

Když se blíží konec jedné generace

Nebojte se vlastních emocí, ani emocí kohokoli z rodiny, ale přistupujte k nim pravdivě a věcně. Život jedné generace sice končí, ale její odkaz žije dál v rodině, která zde zůstává. Vědomí takového propojení je velmi silným povzbuzením pro všechny. Starší i mladší generace, včetně dětí, díky němu posilují svoji sounáležitost a nalézají své kořeny. Vy, jako členové sendvičové generace, se můžete stát určitým prostředníkem, který i v těchto těžkých chvílích pomůže jedné i druhé straně.

Netvařte se proto, že se “nic neděje”. Naopak pomozte svým chováním a přístupem umírajícímu, sobě i všem členům rodiny uvidět, že život vašeho nejstaršího blízkého měl smysl a má svůj přesah do dalších generací. Člověk, který se blíží ke konci svého života, potřebuje pozitivně interpretovat svůj život. Slyšet v té chvíli slova díků a někdy i odpuštění, vnímat lásku, kterou k němu jeho blízcí cítí. A to i přes případné neshody, které v určité míře najdeme téměř v každé rodině. Ti, kteří se s ním loučí, potřebují svůj vzájemný vztah uzavřít, odpustit případné křivdy a nést si do budoucna v srdci to dobré, co v jejich vztahu bylo.

kdyz-se-blizi-konec-2

Nevynechávejme děti

Rozloučení se týká nejen generace dospělých, ale i dětí. Ty se dokážou vyrovnat i s takto náročnou situací. Když před nimi budete vše tajit, stejně vycítí, že se v rodině něco děje. Nejistota, která na ně z takového zamlčování padá, je horší než jasné, jejich věku přiměřené a pravdivé vysvětlení. Když budou moci prožít vlastní emoce spojené s odchodem blízké osoby a když jim v tom budete oporou, zvládnou vše překvapivě dobře.Přirozeně tak přijmou fakt neustálé generační výměny v rodině. Jednoho dne budou na vašem místě – učte je svým příkladem. Měly by mít možnost si s někým blízkým o všem promluvit, zeptat se, a také se smět s umírající babičkou či dědečkem rozloučit. Je na místě se ptát na jejich pocity a přání. Musí jasně cítit, že žádná jejich nejistota není špatná a že odcházející člověk v jejich životě vidí pokračování toho svého.

A samozřejmě nezapomínejte na sebe – i vy potřebujete v těchto náročných chvílích podporu. Najděte si způsob, jak své síly doplnit, načerpat. Nestyďte se vyhledat i odbornou pomoc. Odchod nejstarší generace ve vás může vyvolat zasuté a nedořešené křivdy. Právě nyní je ještě čas je otevřít a se svým blízkým, i když vaše vztahy nemusely být ideální, vše v lásce uzavřít.

Co dělat, když se blíží konec

Odpovědi na řadu otázek, týkajících se odcházení našich blízkých, najdete i v naší rubrice Co dělat když