Senioři jako sendvičová generace
Senioři jako sendvičová generace
kde hledat podporu

Nejste na to sami. Kde hledat podporu?

Ještě než se stav vašeho blízkého zhorší natolik, že péče o něho bude pro vás nezvládnutelná, je dobré vědět, kde hledat podporu. Mít co nejvíce informací o různé pomoci ve vaší situaci. 

Pomoc od státu i ze strany různých církevních, soukromých komerčních i neziskových organizací je poměrně široká. Získat co nejširší přehled o těchto možnostech je lepší dříve, než se dostanete do krize a tím do psychického i časového tlaku.

Na prvním místě je potřeba přijmout fakt, že může nastat situace, kdy si opravdu s vlastními silami nevystačíte. U řady lidí se setkáváme s postojem:

Nebudu přece nikoho otravovat, zneužívat pomoc státu apod.

Především u seniorů je často vidět snaha zlehčovat svoji situaci a dokazovat sami sobě i svému okolí, že všechno ještě zvládnou sami. Nedbejte na takové hrdinství a přesto si informace zjistěte. Věřte, že takto vynaložená energie se vám může velmi hodit. A pokud získané informace nakonec nevyužijete sami, můžete mít radost a třeba pomohou někomu z vašeho okolí.

Kde hledat podporu v náročné situaci

Základní informace byste měli získat na obecním úřadě s rozšířenou působností v místě vašeho bydliště. V Brně funguje na Magistrátě města Brna Socio Info Point – bezplatná anonymní poradna.

V případě, že váš blízký potřebuje zvýšenou péči, pomozte mu požádat o finanční pomoc formou příspěvku na péči. Důležité je, aby stav vašeho blízkého posoudil jeho praktický lékař. Ten ho zná a ví, jaké má zdravotní potíže, ke kterým specialistům dochází. Bude se také k případné žádosti vyjadřovat a jeho zpráva bude pro posudkového lékaře důležitým podkladem. O příspěvek na péči se žádá na Úřadu práce a posuzuje se 10 oblastí: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. 

Potřebné formuláře najdete zde.

Veškerá péče nemusí ležet jen na jednom člověku

V pobytových zařízeních se při péči o klienta střídá celý tým. V domácnosti často leží vše na jednom člověku a po čase je taková zátěž neúnosná. Pomoc vám mohou profesionální služby – pečovatelská nebo asistenční. Jedná se o služby hrazené, ale na jejich úhradu můžete využít příspěvek na péči. Pomoci mohou s různými úkony – ať už jednou za týden nebo několikrát denně. Jejich dostupnost není vždy taková, jak by byla potřeba, ale situace se zlepšuje.

Pečující osoba i přes veškerou snahu občas potřebuje vědět, kde hledat podporu sama pro sebe. Odpočinout si nebo třeba udělat něco pro své zdraví. V takových chvílích může rodina využít tzv. odlehčovací službu, kde člověka přijmou do péče na určitou kratší dobu. Je poskytována v domácím prostředí nebo v sídle poskytovatele jako služba denní či nepřetržitá.

Někdy nestačí jen pomoc pečovatelská, ale váš blízký potřebuje pravidelně i péči zdravotní – třeba cévkování, péči o rány, péči o stomie, kontrola hladiny cukru, léčba bolesti. Ani toto nemusí být překážkou péče v domácnosti. Existuje tzv. domácí péče, kterou na základě doporučení lékaře poskytují kvalifikované zdravotní sestry a je hrazena ze zdravotního pojištění.

S výběrem sociální služby v Jihomoravském kraji vám může pomoci také elektronický katalog.