Senioři jako sendvičová generace
Senioři jako sendvičová generace

Olomoucký kraj

Pro rodiny

O rodinné politice v kraji, v obcích, rodinných pasech, senior pasu, o rodinných organizacích a zajímavé odkazy

Seznam prorodinných organizací, poradna, typy na výlety, kalendář akcí a mnohem více.

Poradenství pro rodiny, mezigenerační aktivity, dobrovolnictví pro seniory

Úřady

Na odborech městských úřadů/magistrátů, které mají v názvu slovo „sociální“ (např. sociální odbor, odbor sociálních věcí, odbor sociální a zdravotní), vám poradí, jak řešit různé problémy a situace. Nebojte se na ně obrátit. Sociální pracovník by vám měl poskytnout informace o existující podpoře. Může vás odkázat na další organizace ve vašem okolí, které vám mohou pomoci.

Potřebuji vyřídit: sociální tematika

Odbor sociálních věcí

Potřebuji vyřídit: sociální oblast

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Řešení životních situací : sociální a zdravotní oblast

Odbor sociální a správní

Potřebuji vyřídit

Odbor sociálních věcí

Potřebuji vyřídit

Odbor sociálních věcí a školství

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Potřebuji vyřídit: sociální oblast a služby

Pokud potřebujete řešit např. důchody anebo dlouhodobé ošetřovné, obraťte se na Českou zprávu sociálního zabezpečení.

Pro seniory

Štursova 820/1, Hodolany-Olomouc, kancelář KRS č.329, II.patro

Cestování seniorů nad 65 let v MHD

Stránky magistrátu města Přerov - pro seniory

Kluby, akce, rady, časopis

Tiskopis určený lidem staršího věku ve chvíli, kdy budou potřebovat rychlou pomoc ze strany IZS.

Pokud potřebuje senior dojet k lékaři, na nákup nebo kamkoli jinam, je možné se obrátit na služby nabízející přepravu seniorů.

Adresáře služeb a organizací, užitečné kontakty

Pokud chcete využít různých sociálních služeb, podívejte se do elektronických katalogů, ať už v rámci vašeho kraje anebo města, obce, okresu. Mimo sociálních služeb se můžete obrátit také na další organizace a spolky, které vám nabídnou podporu. Můžete si také vyhledat například poradny anebo krizové linky. Neobávejte se je oslovit a požádat je o radu či pomoc.

Kontakty na úřady a veřejné instituce, sociální služby, svépomocné skupiny, dopravu, vzdělávání pro pečující

Adresář služeb pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, služeb sociální prevence

Služby pro pečující

Portál pro rodinné pečující o pacienty s demencí. Soupis specializovaných zařízení, která se starají o pacienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími formami demence.

Stránky projektu "Pečuj doma" určené pro neformální pečující, tedy ty, kteří se starají doma o svého blízkého. Poskytují povzbuzení, rady, informace a vzdělávání.

Projekt nabízí pečujícím osobám zdarma individuální pomoc a poradenství, podporu odborníků zaměřenou na získání potřebných dovedností. A to vše buď v zázemí kontaktního místa nebo v případě potřeby přímo ve jejich domácnosti či domácnosti osoby, o kterou pečují.

Poradna pro neformálně pečující.

Sociální poradenství

Zajímavosti z kraje

Aktualizujeme.