Senioři jako sendvičová generace
Senioři jako sendvičová generace

Královéhradecký kraj

Úřady

Na odborech městských úřadů/magistrátů, které mají v názvu slovo „sociální“ (např. sociální odbor, odbor sociálních věcí, odbor sociální a zdravotní), vám poradí, jak řešit různé problémy a situace. Nebojte se na ně obrátit. Sociální pracovník by vám měl poskytnout informace o existující podpoře. Může vás odkázat na další organizace ve vašem okolí, které vám mohou pomoci.

Životní situace - sociální oblast

Odbor sociálních věci a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí

Životní situace - sociální oblast

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví

Pokud potřebujete řešit např. důchody anebo dlouhodobé ošetřovné, obraťte se na Českou zprávu sociálního zabezpečení.

Pro seniory

Dům odborových služeb, Gočárova 1620 – kancelář 405

Pokud potřebuje senior dojet k lékaři, na nákup nebo kamkoli jinam, je možné se obrátit na služby nabízející přepravu seniorů.

Adresáře služeb a organizací, užitečné kontakty

Pokud chcete využít různých sociálních služeb, podívejte se do elektronických katalogů, ať už v rámci vašeho kraje anebo města, obce, okresu. Mimo sociálních služeb se můžete obrátit také na další organizace a spolky, které vám nabídnou podporu. Můžete si také vyhledat například poradny anebo krizové linky. Neobávejte se je oslovit a požádat je o radu či pomoc.

Zajímavosti z kraje

Aktualizujeme.