Senioři jako sendvičová generace
Senioři jako sendvičová generace

Jihomoravský kraj

Úřady

Na odborech městských úřadů/magistrátů, které mají v názvu slovo „sociální“ (např. sociální odbor, odbor sociálních věcí, odbor sociální a zdravotní), vám poradí, jak řešit různé problémy a situace. Nebojte se na ně obrátit. Sociální pracovník by vám měl poskytnout informace o existující podpoře. Může vás odkázat na další organizace ve vašem okolí, které vám mohou pomoci.

Odbor sociální péče

Potřebuji si vyřídit - sociální oblast

Odbor sociálních věcí

Oddělení sociálních služeb

Potřebuji vyřídit - sociální služby a vzdělávání

Odbor sociálních věcí a školství

Potřebuji vyřídit - sociální oblast

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Životní situace odboru sociálního

Pokud potřebujete řešit např. důchody anebo dlouhodobé ošetřovné, obraťte se na Českou zprávu sociálního zabezpečení.

Adresáře služeb a organizací, užitečné kontakty

Pokud chcete využít různých sociálních služeb, podívejte se do elektronických katalogů, ať už v rámci vašeho kraje anebo města, obce, okresu. Mimo sociálních služeb se můžete obrátit také na další organizace a spolky, které vám nabídnou podporu. Můžete si také vyhledat například poradny anebo krizové linky. Neobávejte se je oslovit a požádat je o radu či pomoc.

Zajímavosti z kraje

Aktualizujeme.